Ik ben sterfelijk

Wat betekent sterfelijkheid voor jou?

Sterfelijkheid betekent voor mij dat mijn bestaan hier op aarde tijdelijk is. Ik geloof dat als mijn lijf sterft, mijn ziel blijft voortbestaan. Deze gaat terug naar mijn bron en wordt daar liefdevol opgewacht door verwante zielen en helpers. Ik ben hier op aarde om te leren van alle ervaringen die ik hier opdoe. En daar mag ik meerdere levens over doen.

Heb je er altijd zo over gedacht?

Ik ben heel lang nieuwsgierig geweest naar wat sterfelijkheid en de dood is. Op de kleuterschool overleed een van mijn vriendinnetjes. Daar is mijn interesse ontstaan. Elke keer als er over de dood werd gesproken ging er iets aan in mij, dan móest ik even luisteren. Want misschien zou ik het dan gaan snappen. Toen het woord reïncarnatie (na de dood in een nieuw lijf geboren worden) aan mij werd uitgelegd, begon ik sterfelijkheid te begrijpen als een onderdeel van de reis van mijn ziel.

Waarom doe je wat je doet?

Tijdens vrijwilligerswerk in een hospice zag ik wat er voor nodig is om mensen zo goed mogelijk te laten sterven. De lichamelijke zorg voor de stervende, maar ook de mentale steun en geestelijke bijstand voor zowel de stervende als zijn dierbaren. In een hospice is alles er op ingericht om al die onderdelen mogelijk te maken. Als iemand thuis overlijdt is dat vaak niet zo. Ik zag dat de mentale en geestelijke ondersteuning daar vaak niet is. Daarom bied ik psychosociale en spirituele ondersteuning aan de stervende én zijn naasten. Want dat gun ik iedereen die met sterven te maken krijgt.

Wat is jouw missie?

Het is mijn missie om sterven net zo gewoon te maken in de maatschappij als een geboorte. Volgens mij kan dat bereikt worden door sterfelijkheid en de dood meer zichtbaar te maken. Door er vaker over te praten met mensen, juist ook als ze niet aan een sterfbed staan.

Hoe wil je helpen?

Ik verbind mij met anderen die werken rondom de dood. Samen bereiken we meer dan ik alleen. We inspireren elkaar en laten van ons horen via allerlei kanalen.
Ik werk als Levenseindecoach vanuit mijn eigen praktijk om mensen te begeleiden die weten dat het sterven van henzelf of een dierbare dichterbij komt.