Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Wij zijn sterfelijk, gevestigd te Amersfoort. Dit initiatief is niet ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het initiatief is in het leven geroepen door Winny Bos van Doulawijzer. Wij zijn sterfelijk communiceert onder haar eigen naam en Winny Bos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wij zijn sterfelijk
E-mailadres: [email protected]

Doulawijzer
Winny Bos
Ganzenstraat 64
3815 JG Amersfoort
Telefoonnummer: 06 28 11 09 49
KvK-nummer: 81343337
Btw-identificatienummer: NL003563703B87

Hoe worden je gegevens verzameld?

Wij zijn sterfelijk ontvangt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten.

Wat wordt verzameld?

Voornaam, achternaam, e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Wij zijn sterfelijk verwerkt

De website en/of diensten van Wij zijn sterfelijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij zijn sterfelijk kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij zijn sterfelijk raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Wij zijn sterfelijk zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected], dan verwijdert Wij zijn sterfelijk deze informatie.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Voor online activiteiten en voor inschrijving nieuwsbrief

Wij zijn sterfelijk deelt, verstrekt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. Zij gaat op zorgvuldige wijze om met uw gegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel van verwerking

Verzenden van zoomlinks en nieuwsbrieven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zijn sterfelijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Wij zijn sterfelijk) tussen zit. Wij zijn sterfelijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Mailchimp, e-mailsysteem. Voor het versturen van e-mails met informatie omtrent bijeenkomsten.
– Google formulieren, aanmeldsysteem. Voor het inschrijven van online activiteiten

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zijn sterfelijkverkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht van Wij zijn sterfelijk, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zijn sterfelijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Wij zijn sterfelijk gebruikt

Wij zijn sterfelijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij zijn sterfelijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Wij zijn sterfelijk analyse cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u de site gebruikt. Wij zijn sterfelijk gebruikt de informatie om rapporten samen te stellen en om haar site te verbeteren, de werking ervan te controleren en gebruiksvriendelijker te maken. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op haar site, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar haar site heeft verwezen. Cookies in deze categorie kunnen worden geplaatst door haar site of door domeinen van derden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

Analytische / tracking cookies

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij zijn sterfelijk wil graag weten hoe de bezoekers van Wij zijn sterfelijk de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Wij zijn sterfelijk bezoekt, zodat Wij zijn sterfelijk het gebruik van de website kan optimaliseren. Wij zijn sterfelijk wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Wij zijn sterfelijk je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Wij zijn sterfelijk goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij zijn sterfelijk heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Wij zijn sterfelijk de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Wij zijn sterfelijk je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Sociale media deelknoppen

Op deze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij zijn sterfelijk heeft daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook, Instagram en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Instagram en LinkedIn en stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

YouTube
Wij zijn sterfelijk maakt ook gebruik van de dienst YouTube. Hiermee kun je video’s bekijken die Wij zijn sterfelijk in de website plaatsen (embed). YouTube plaatst (mogelijk) een of meerdere cookies op jouw computer om jouw surfgedrag te registreren en jou na het bekijken van de video relevante video’s te tonen op basis van uw surfgedrag in het verleden. Wij zijn sterfelijk heeft geen controle over deze cookies.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Wij zijn sterfelijk verbonden zijn. Lees de privacy verklaringen van deze websites voordat je daarvan gebruik gaat maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Wij zijn sterfelijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Wij zijn sterfelijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Wij zijn sterfelijk van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw  toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw  is gedaan, vraagt Wij zijn sterfelijk je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zijn sterfelijkreageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij zijn sterfelijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Wij zijn sterfelijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het bezoeken van www.wijzijnsterfelijk.nl is middels een beveiligde internetverbinding (SSL-certificaat). De digitale gegevens zijn beveiligd door middel van Firewall en FileVault. Als je het idee heeft dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Wij zijn sterfelijk