Ik ben sterfelijk

Zilla van Dijk

Wat betekent sterfelijkheid voor jou?

Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe wanneer we sterven? Die oorsprong is voor een ieder heel persoonlijk. Mijn innerlijk weten opent zich voor de bron van licht en liefde en die kan vele vormen aannemen. Er is dankbaarheid voor sterfelijkheid want het laat mijn levensvuur intenser branden. 

Heb je er altijd zo over gedacht?

Het ontdekken van die bron van licht en liefde was een reis op het pad van geboren worden en sterven waar ik nog steeds onderweg ben. Er waren intens mooie en diep verdrietige levensmomenten. Naarmate ik rijpte kwamen er steeds meer aanwijzingen op mijn levensweg.

Waarom doe je wat je doet?

Er was geen zoeken naar een doel, het vond mij, ontvouwde zich voor mij, in mij en ik bewoog mee met de levensstroom in wat er gevoeld, gezien en gedaan wilde worden. Een natuurlijk gaan en zijn met wat er is.

Wat is jouw missie?

Het landschap van sterven verder te ontginnen en bewerken bij degene die het (nog) niet aandurven zich ertoe te verhouden. Onze blik verbreden en het aanreiken van mogelijkheden om het sterven weer binnen onze huiskamers en gemeenschap te brengen als natuurlijk proces met nabijheid en individuele keuzemogelijkheden.

Hoe wil je helpen?

Mijn bijdrage is het delen van mijn ervaring als stervens- en ritueelbegeleider in de workshop Liefdevol Levenseinde en verschillende verdiepings- en themamiddagen. Met aanreikingen om sterven als een liefdevol proces te kunnen beleven in de palliatieve fase vanwege een ongeneeslijke ziekte of door ouderdom. Het biedt ondersteuning aan vooral naasten van stervende dierbaren met bruikbare praktische handvatten en eeuwenoude sterven wijsheid. Ook professionals die beroepsmatig te maken krijgen met stervenden biedt het mogelijkheden om bewuster te kunnen begeleiden. Om beter voorbereid te zijn in wat er te wachten staat als sterven zich in iemands omgeving aandient of wanneer er belangstelling voor het onderwerp is.